Stanley Boxer, ‘Quarried Series I - 9’, 1993, Mixografia