Stanley Boxer, ‘Quarried Series II - 11’, 1993, Mixografia