Stanley Boxer, ‘Quarried Series II - 2’, 1993, Mixografia