Stanley Boxer, ‘Quarried Series II - 3’, 1993, Mixografia