Stanley Boxer, ‘Quarried Series II - 5’, 1993, Mixografia