Stanley Boxer, ‘Quarried Series II - 7’, 1993, Mixografia