Stanley Boxer, ‘Quarried Series III - 1’, 1993, Mixografia