Stanley Boxer, ‘Quarried Series III - 10’, 1993, Mixografia