Stanley Boxer, ‘Quarried Series III - 14’, 1993, Mixografia