Stanley Boxer, ‘Quarried Series III - 4’, 1993, Mixografia