Stanley Boxer, ‘Quarried Series III - 7’, 1993, Mixografia