Stanley Boxer, ‘Quarried Series III - 9’, 1993, Mixografia