Stanley Boxer, ‘Quarried Series IV - 12, 1993’, 1993, Mixografia