Stanley Boxer, ‘Quarried Series IV - 4’, 1993, Mixografia