Stanley Boxer, ‘Quarried Series IV - 5’, 1993, Mixografia