Stanley Boxer, ‘Quarried Series VII - 4’, 1993, Mixografia