Stanley Boxer, ‘Quarried Series VII - 6, 1993’, 1993, Mixografia