Steina Vasulka, ‘Pyroglyphs’, 1995, BERG Contemporary
Steina Vasulka, ‘Pyroglyphs’, 1995, BERG Contemporary

In close collaboration with Tom Joyce.

About Steina Vasulka

Icelandic, b. 1940, Reykjavík, Iceland, based in Santa Fe, NM, United States

Group Shows on Artsy

2017
Steina and Woody Vasulka, BERG Contemporary, Reykjavík