Stelios Gavalas, ‘Trip to Utopia’, 2012, ARTION GALLERIES
Stelios Gavalas, ‘Trip to Utopia’, 2012, ARTION GALLERIES

About Stelios Gavalas

Greek, b. 1966, Athens, Greece, based in Athens, Greece