Stikki Peaches, ‘Kate of Spades’, 2017, Galerie LeRoyer