Stuart Davis, ‘Detail Study for Cliche’, 1957, Nikola Rukaj Gallery