Su Xinping, ‘Keep Memory’, 1998, Omer Tiroche Gallery