Sueharu Fukami, ‘Kanata He II (Far Beyond II)’, 2013, Yufuku Gallery