Sueharu Fukami, ‘Ki no Toki (Time of Resolution)’, 2016, Yufuku Gallery