Sun Daliang, ‘Little Nurse 3’, 2008-2009, Maddox Arts

About Sun Daliang

Chinese, b. 1971, Xuzhou, Jiangsu, China, based in Jiangxin Island, Nanjing, China