SUN Jian Ping, ‘Qinghua Series No.46’, 2007, Vivian Choi Gallery