Sun Yuan & Peng Yu, ‘Can’t Help Myself’, 2016, Guggenheim Museum