Susan Kleinberg, ‘Kairos I’, 2013, Vohn Gallery

About Susan Kleinberg