Syaiful Rachman, ‘Brigitte Bardot’, 2016, Ode to Art