Sylvia Hommert, ‘Ivory Zig Zag’, 2013, Alfa Gallery