Taca Sui, ‘Inscription of Huang Tingjian黄庭坚题刻’, 2018, Chambers Fine Art