Tadashi Sugimata, ‘Work’, 1963, SAKURADO FINE ARTS