TAI Han-Hong, ‘Unluxurious House Plan #1’, 2013, Liang Gallery

About TAI Han-Hong

Taiwanese, b. 1978, Taipei, Taiwan, based in Taipei, Taiwan