Taisia Korotkova, ‘Mir Station. Control Desk’, 2016, NK Gallery