Taisia Korotkova, ‘Space Museum’, 2015, NK Gallery

About Taisia Korotkova