Taiyo Onorato & Nico Krebs, ‘Shed (broken)’, 2013, RaebervonStenglin