Takahiro Iwasaki, ‘Tectonic Model (Kazue Morisaki’s “Noto Soshun Kikou”, Teru Miyamoto’s “Phantom Lights”)’, 2017, URANO