Takashi Murakami, ‘FLOWER CUSHION BLACK’, Marcel Katz Art