Takashi Murakami, ‘Flower Cushion (Large)’, Dope! Gallery
Takashi Murakami, ‘Flower Cushion (Large)’, Dope! Gallery