Takashi Murakami, ‘Jellyfish Eyes’, 2001, Galerie Thomas