Takashi Murakami, ‘Jellyfish Eyes - Black 2’, 2004, Galerie Raphael