Takashi Murakami, ‘Jellyfish Eyes - White 1’, 2006, Galerie Raphael