Takashi Murakami, ‘Kaikai &Kiki: Dreaming of Shanrgi-la’, 2015, Julien's Auctions
Takashi Murakami, ‘Kaikai &Kiki: Dreaming of Shanrgi-la’, 2015, Julien's Auctions