Takashi Murakami, ‘Parakita Dob’, 2001, Galerie Thomas