Takashi Tomo-oka, ‘Ao Tsuzura Fuji ( 1/2 & 2/2 )’, 2014, Ippodo Gallery
Takashi Tomo-oka, ‘Ao Tsuzura Fuji ( 1/2 & 2/2 )’, 2014, Ippodo Gallery