Takashi Tomo-oka, ‘Dokudami ( Chameleon plant )’, 2013, Ippodo Gallery