Takashi Tomo-oka, ‘Hakubai ( White Apricot )’, 2013, Ippodo Gallery