Takashi Tomo-oka, ‘Hasu ( Lotus )’, 2012, Ippodo Gallery