Takashi Tomo-oka, ‘Hototogisu’, 2012, Ippodo Gallery