Takashi Tomo-oka, ‘Japanese Clethra’, 2010, Ippodo Gallery